גורדון 1 / הירקון 138

הירקון פינת גורדון, פברואר 2021

מודעה על צילומים לסדרה HIT AND RUN (לשעבר TYPHOON)