רחוב אחד העם

1
 
3
 
5
 
7     בניין לשימור
 
9
 
11
 
 

15    פרויקט אחד העם 15

 
17
 
19
 
 
 

 
 
 

31
 
33
 
35
 
 
39
 
 
43
 

 
 
47
 
49
 
51
 
 

55
 
57
 
59
 
61
 
63
 
65    
 
67
 
69
 
71
 
73
 
75
 
77
 
79
 
81
 
83
 
85
 
 
 
91
 
93
 
95
 
97
 
99
 
101
 
103
 
105
 
107
 
107א    קיוסק בשדרות בן ציון
 

אפריל 2019

28    מלון פלטין
 

נחלת בנימין


 
30
 
 
  
34
 
36
 
38
 

אלנבי


 
40
 
42
 
44
 

יבנה


 
 
48
 
50
 
52
 
 
 
58
 
60
 
62
 
64
 

בצלאל יפה


 
 
68
 
70
 
72
 
 
 
78
 
 
 
124
 

 
 
128
 
130
 
132
 
134
 
136
 
138
 
140
 
 
144