רחוב אחד העם

מיקום: לב העיר

1
 
3
 
5
 
7     בניין לשימור
 
9
 
 
 

15    פרויקט אחד העם 15

 
17
 
 
 
 

 
 
 
 

 
31
 
33
 
35
 
 
39
 
 
43
 

 
 
 
47
 
 
51
 
 

 
55
 
57
 
59
 
61
 
63
 
65    
 
67
 
69
 
71
 
73
 
75
 
77
 
79
 
81
 
83
 
85
 
 
 
91
 
93
 
 
97
 
99
 
101
 
103
 
105
 
107
 
107א    קיוסק בשדרות בן ציון
 

אפריל 2019

2
 
4
 
6
 
8
 
10
 
  
 
18    הרצל 2    בית עקיבא אריה ויס
 

 
20    הרצל 1    בית פואלק
 
 
 
 
28    מלון פלטין
 

נחלת בנימין


 
30
 
 
  
34
 
36
 
38
 

 
 
42
 
44
 

 
 
48
 
50
 
52
 
 
 
58
 
60
 
62
 
64
 

בצלאל יפה


 
 
68
 
70
 
72
 
 
 
78
 
 
 
124
 

 
 
128
 
130
 
132
 
134
 
136
 
 
140
 
 
144
 

מיקום הרחוב והסביבה

דילוג לתוכן