קפלן


2

 
 
6
 
8 מרכס מאירהוף לאמנות
 
 

שאול המלך


 
14
 
16
 
 
 
22
 
 
24
 
26
 

צייטלין


 
28
 
30
 
32
 

דוד המלך


 

קפלן


 

1

 
3
 
 
 

שאול המלך


9
 
11
 

השופטים


13
 
15
 
17
 
 

דוליצקי


21
 
23
 
25
 

מאנה


27
 
29
 

צייטלין


31
 

33

 
35
 

דוד המלך


רחוב דובנוב

מיקום הרחוב והסביבה

דילוג לתוכן