גן צמח נחום / גינת חיסין

מיקום: רחוב חיסין, הצפון הישן, החלק הדרומי

גינה קהילתית בתוך גינת חיסין, פברואר 2022

שלט גן צמח נחום, פברואר 2022

מיקום הגינה במרכז רחוב חיסין

גינת חיסין

דילוג לתוכן