פרויקט בורוכוב 9 / פרץ חיות 20 - בית שמולביץ

תכנון: ענת גיא אדריכלים | אדריכלית שימור: נורית לשם

קונסטרוקטור: יובל אכברט

פברואר 2022

כתבות:
 
יוני 2017

פברואר 2022

יוני 2016
בורוכוב פינת פרץ חיות

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן