פרויקט בורוכוב 9 / פרץ חיות 20 - בית שמולביץ

תכנון: ענת גיא אדריכלים | אדריכלית שימור: נורית לשם

קונסטרוקטור: יובל אכברט
יוני 2017
 

 
כתבות:
 
יוני 2016
בורוכוב פינת פרץ חיות