רחוב ביל"ו


שיינקין

 
 
3
 
5
 
פרויקט ביל

7    פרויקט ביל"ו 7

 
9
 
11
 
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 
25
 
27
 
29
 
31
 
33
 
35
 
37
 
39
 
41
 
43
 
45
 
47
 
49
 
51
 

53

 
55
 

טוסקנינישיינקין

 
2
 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
22
 
24
 
26
 
28
 
30
 
32
 
34
 
פרויקט לונץ 12 / ביל

36    פרויקט לונץ 12 / ביל"ו 36

 
38
 
40
 
42
 
44
 
46
 
48
 
50
 
52
 
54
 
56
 
58
 
60
 
62
 
64
 
66
 
68
 
70
 
72
 

טוסקניני


רחוב ביל"ו