רחוב בן זכאי

מיקום: לב העיר

כתבות:
 
2
 
2א    פברואר 2022
 
6
 
פרויקט בן זכאי 10

10    פרויקט בן זכאי 10

מיקום הרחוב והסביבה