רחוב ברנט

רחוב ברנט, מאי 2019
כתבות:
 
17/12/2015    כתבה

ניהול ופיקוח: אינג' מ.יוקלה מהנדסים

אדריכלות: יונה יחיעם אדריכלים
קבלן מבצע: א.מ הבונה במרכז בע"מ
רחוב ברנט