פרויקט אנטוקולסקי 8

יזמים:  י.ח גרינברג יזמות

תכנון: אלון ניסים אדריכלות
אנטוקולסקי 8