כיכר הכנסת / כיכר האופרה

פרויקט חידוש כיכר האופרה

תכנון: מייזליץ כסיף רויטמן אדריכלים

עבודות לחידוש כיכר האופרה – באתר העירייה

כתבות וכרונולוגיה:

 

10/01/2022    שיפוץ כיכר האופרה

2022    החל פרויקט חידוש כיכר האופרה

 

1948    שונה שם הכיכר מ"כיכר הקזינו" ל"כיכר הכנסת"

ינואר 2022

כיכר הכנסת, דצמבר 2021

מיקום הכיכר והסביבה

כיכר הכנסת