שדרות יוצ"ר / היוצ"ר / היוצר

מיקום: הצפון הישן, החלק הצפוני

שידרוג השדרה, מרץ 2022

1

 

13

2

 

14

מיקום השדרה והסביבה

שדרות היוצ"ר, מבט לכיוון מזרח