רחוב הרב יעקב רייפמן / ריפמן

2

 

22

מיקום הרחוב והסביבה

רחוב ריפמן, מבט לכיוון מזרח

דילוג לתוכן