פרויקט בית ספר לח.מ (חינוך מיוחד) רמת ישראל

מיקום: שכונת רמת ישראל, רחוב פליטי הספר 17, 17א, 17ב, שביל האספרגוס 33

יזמים: עזרה וביצרון חב' לשיכון בע"מ

תכנון: ציונוב-ויתקון אדריכלים

ראו גם: בי"ס עירוני נווה צדק

שלט הפרויקט, דצמבר 2021

דצמבר 2021

מבט מרחוב פליטי הספר, ספטמבר 2021

מיקום הפרויקט והסביבה

פליטי הספר פינת שביל האספרגוס

דילוג לתוכן