גן אופמן דבורה

מיקום: רחוב נתן החכם פינת רחוב אמיל זולא, הצפון הישן, החלק הדרומי

"גן אופמן דבורה, נתרם על ידי יצחק אופמן, 1986", אפריל 2022

אפריל 2022

מיקום הגן והסביבה

דילוג לתוכן