רחוב יעל

מיקום: הצפון הישן, החלק הדרומי

1    גינה

 

3    פרויקט יעל 3 / רות 2

 

5

2

 

4

 

 

6

 

8

 

10

מיקום הרחוב והסביבה

רחוב יעל, מבט לכיוון מזרח