רחוב ויקי שירן

יולי 2022

בריכה אקולוגית בפינת הרחובות מוזס ולטר ושירן ויקי, יולי 2022

מיקום הרחוב והסביבה

דילוג לתוכן