בת שבע דה רוטשילד 3 / שערי ניקנור 4

מיקום: עג'מי

מבט מרחוב שערי ניקנור, אפריל 2022

מבט מרחוב דה רוטשילד בת שבע, אפריל 2022

מיקום המבנה והסביבה

דילוג לתוכן