פרויקט משכן אוספי הטבע ע"ש שטיינהארדט

תכנון: קימל-אשכולות אדריכלים
 

אפריל 2017
 

הדמיה: קימל-אשכולות אדריכלים
 

 
כתבות:
 
 

אפריל 2019

 

אפריל 2017

 
אתר הפרויקט