העצים של תל אביב

סוגי עצים נפוצים:
 

 

אדר סורי

אורן הצנובר

אזדרכת מצויה

אילנתה בלוטית

אביציה צהובה

אלה אטלנטית

אלון ארוך עוקצים

אלון מצוי

אלון השעם

אלון התבור

אלמוגן רחב עלים

איקליפטוס המקור

אראוקריה רמה

ארז הימלאי

אשל הפרקים

 

בוהיניה מגוונת

בולוסתנוס נאה

בומבק צייבה (בומבק הודי)

בוקיצה (אולמוס) קטנת עלים

ברוש מצוי

ברכיכיטון אדרי

ברכיכיטון צפצפתי

 

גרוויליאה חסונה

 

דולב מזרחי

 

ושינגטוניה חוטית

 

זית אירופי

 

חרוב מצוי

 

ינבוט המסקיטו

 

כוריזיה בקבוקית

כליל החורש

כרבל לביד

 

לגרסטרמיה הודית

 

מייש דרומי

מילה ירוקת עד

מילה סורית

מכנף נאה

 

סיגלון עלה מימוזה (ג'קרנדה)

סיסם הודי

ספיון השעווה

 

ער אציל

ערבת בבל

 

פיקוס בנימינה

פיקוס השדרות

פיקוס השקמה

פיקוס התאנה

פלפלון בכות

פנסית דו-נוצתית

 

צאלון נאה

צפצפה מכסיפה

 

קזוארינה שבטבטית

קטלב מצוי

קיגלה מנוצה

קליסטמון הנצרים

 

רימון מצוי

 

שיזף מצוי

שיטה כחלחלה

שיטה סלילנית

שלטית מקומטת

 

תות לבן

תמר מצוי

 

 

 

מקור: "עצי ארצנו – מדריך לזיהוי עצים / ישראל גלון"

השורשים שלי בתל אביב | צילום אבי לוי

פיקוס גדול עלים | גן אריסון, רח' פומפדיתא 1

גיזום עץ ברחוב אלנבי, אפריל 2021

מרץ 2021, רחוב אליפלט פינת הרבי מבכרך

"בגומות העצים נזרעו פרחי בר אנא המנעו מדריכה בגומות"

פברואר 2021

שתילת עצים בדרום רחוב הירקון, ינואר 2021