פרויקט הקו האדום של הרכבת הקלה

פורטל יציאת הרכבת, ציר המסילה | אוקטובר 2018

 

פברואר 2018
 
 
פיר תחנת ארלוזורוב, יולי 2015