ביאליק 22 - בית ביאליק

אדריכלית שימור: ניצה סמוק אדריכלים
אדריכל מקורי: יוסף מינור
 
 
בית ח.נ. ביאליק / קרמיקה בצלאל
 
נבנה ע"י האדריכל י.מינור  תרפ"ה
constructed by ARCHITECT J. MINOR 1925
 
 
 
פרויקט הוספת מעלית לבית ביאליק, אוקטובר 2017
 

 

מאי 2015