פרויקטים חדשים בכרם התימנים

פרוייקטים חדשים בכרם התימנים, בין רחוב הכובשים ורחוב הכרמל ובין רחוב דניאל ורחוב אלנבי וכולל את הרחובות:
סמטת הכרמל, תרמ"ב, חבשוש, ישכון, מל"ן, אלישיב, רבי מאיר,  רבי גמליאל, הרב קוק, רבי עקיבא, הלל הזקן,
כרם התימנים, קהילת עדן, כנפי ישרים, נחליאל, יחיא קאפח, יום טוב, האר"י, אלשיך, בית יוסף, נג'ארה, גדרה