רחוב יונה הנביא


הרברט סמואל


1
 
3
 

5 – פרויקט יונה הנביא 5

אדריכל שימור: דני רבס
 
7
 
9
 
 

11
 
13
 
 
17
 
 
19א
 
21
 
23
 
 
27
 

הכובשים


29
 
31
 
33
 
35
 
37
 
41
 
41א
 
43
 

הרברט סמואל


 
2
 
4 פרויקט יונה הנביא 4
 
6
 
8
 
10
 

12
 
14
 
 
18
 
20
 
22
 
24
 
26
 
פרויקט יונה הנביא 28
 
28א
 

הכובשים


30
 
32
 
34
 
 
38
 
40 יולי 2015
 
42 יולי 2015
 
44
 
46
 
48