רחוב יפתח

1

 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15

2

 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
 
18
 
20
 
22
רחוב יפתח