פרויקט לה גוארדיה 64-68 NEXT TLV

תא/4040

תכנון: קו מתאר אדריכלים בע"מ
שטח התכנית: כ-10 דונם

ינואר 2022

ספטמבר 2017
 

 

ינואר 2017

לה גוארדיה 64-66

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן