פרויקט יהודה הלוי 8

אדריכלים מקוריים: וילהלם הקר ואליעזר ילין
אדריכלות ושימור: נאור מימר אדריכלות ושימור בע"מ
אדריכלות פנים: אורלי שרם אדריכלים
 
פרטים נוספים: פרויקט יהודה הלוי 6
מרץ 2019
 
מרץ 2019
 
נובמבר 2018
 
אפריל 2016

כתבות:

 
 

שלט הפרויקט, אפריל 2016
 
נובמבר 2018
 

 
אפריל 2016
 

דצמבר 2012