פרויקט אביב רוטשילד סנטר - רוטשילד 22

יזמים: חברת אביב וקבוצת מגשימים
אדריכל המגדל והאטריום: משה צור אדריכלים
אדריכל שימור "בית בכר": אמנון בר אור אדריכלים
קבלן מבצע: אביב ושות' בע"מ
קונסטרוקטור: רמי בלס מהנדסים
תב"ע: תא/3870
מאי 2015, מבט מרוטשילד
 
אפריל 2016, מבט מרחוב לילנבלום

יועצים נוספים:
 
פיתוח: חיים כהנוביץ, אדריכל נוף
יועץ איכות סביבה: לשם שפר
מיתוג: פאראזר
מבט מרחוב נחלת בנימין, אפריל 2017
 
מאי 2015
 

אפריל 2014
 

בית בכר, נחלת בנימין פינת לילנבלום, דצמבר 2013
 
דצמבר 2013
 

מרץ 2013, שדרות רוטשילד
 
בית בכר, מרץ 2013
 

מבט מפינת הרחובות אלנבי ולילנבלום, פברואר 2013
 

 
מבט מרחוב לילנבלום, אוקטובר 2012
 

מבט מכיוון רחוב לילינבלום, יוני 2012
 
יוני 2012
 
מרץ 2012
 
מרץ 2012
 
 
התקדמות הבניה, ינואר 2012
 
 
התקדמות הבניה, ינואר 2012
 

התקדמות הבניה, אוקטובר 2011
 
התקדמות הבניה, אוגוסט 2011