פרויקט רמב"ם 24

יזם: גד חי חברה להשקעות וניהול בע"מ
אדריכלות: בני מולכו
קונסטרוקציה: יעקב גוטמן מהנדסים
ניהול ופיקוח: ספיר מהנדסים בע"מ

שלט הפרויקט, אפריל 2018
 

 
  רמב"ם 24