פרויקט השופטים 2,4 / שמשון הגיבור 6

תכנון: V5 אדריכלים
קונסטרוקטור: נחום כץ

ספטמבר 2018

ספטמבר 2018

השופטים 2 פינת שמשון הגיבור