רחוב הכובשים


אלנבי


1
 
3
 
5
 

יונה הנביא


7
 
9
 
11
 

גאולה


13
 
15
 
17
 
19
 

הרב קוק


21
 
23
 
25
 
27
 

רבי מאיר


29
 
31
 
33
 

אלישיב


35
 
37
 

מל"ן


39
 
41
 

ישכון


43
 
45
 
47
 

חבשוש


49
 
51
 
53
 
55
 

רב"ן


57     גינה ציבורית
 
59
 
61
 
63
 
65    הכרמלית
 

נובמבר 2018

 

הסטת רחוב הכובשים לכיוון מזרח, בקצה הדרומי של הרחוב | מאי 2019

 
 

אלנבי


2
 
4
 

יונה הנביא


6
 
 
 

גאולה


12
 
14
 
 
18
 

הרב קוק


 
22
 
24
 

אהרונסון


 
26
 
28
 
 

זרובבל


32
 
34
 
36
 

עזרא הסופר


38
 
40
 
פרויקט הכובשים 42 / נחמיה 19
 

נחמיה


 
48
 
50
 
52
 
54
 

דניאל


 
56
 
58
 
60
 
62
 
64
 
66
 
68
 

כרמלית


70
 
72
 

חנניה


74
 
76
 
78
 
80
 
 

לוי יוסף גונדר