רחוב הכובשים


אלנבי


1
 
3
 
5
 

יונה הנביא


7
 
9
 
11
 

גאולה


13
 
15
 
17
 
19
 

הרב קוק


21
 
23
 
25
 
27
 

רבי מאיר


29    גן הכובשים הקטן
 
31
 
33
 

אלישיב


35
 
37
 

מל"ן


39
 
41
 

ישכון


43
 
45
 
47
 

חבשוש


49
 
51
 
53
 
55
 

רב"ן


 
59
 
61
 
63
 
65    הכרמלית
 

 

נובמבר 2018

 

 

הסטת רחוב הכובשים לכיוון מזרח, בקצה הדרומי של הרחוב | מאי 2019

 
 

פינת מיחזור ברחוב הכובשים, אפריל 2021


אלנבי


2
 
4
 

יונה הנביא


6
 
 
 

גאולה


12
 
14
 
 
18
 

הרב קוק


 
22
 
24
 

אהרונסון


 
26
 
28
 
 

זרובבל


32
 
34
 
36
 

עזרא הסופר


38
 
40
 
פרויקט הכובשים 42 / נחמיה 19
 

נחמיה


 
48
 
50
 
52
 
54
 

דניאל


 
56
 
58
 
60
 
62
 
64
 
66
 
68
 

כרמלית


70
 
72
 

חנניה


74
 
76
 
78
 
80
 
 

לוי יוסף גונדר