שדרות בן גוריון

אוקטובר 2017
 
 
 
  

 
כתבות:
 
 
08/12/2017    בית חנה | +
 

 
1
 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
 
 
19
 
21
 
23
 
25
 

בן יהודה


27
 
29
 
31
 
33
 
35
 
37
 

גרץ


39
 
41
 
43
 
45
 
47
 
49
 
51
 
53
 
55
 
57
 
59
 
61
 
63
 
65
 
67
 
69
 
71
 
פרויקט שדרות בן גוריון 73
 
75    בית חנה
 
77
 
79
 
81
 
83
 
85
 
89
 
91    ככר חסידי אומות העולם
 
91א
 
93
 
95    גן העיר
 

 
 
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
20
 

בן יהודה


 
22

 

 
26
 
28
 
30
 
32
 

גרץ


 
34
 
36
 
38
 
40
 
42
 
44
 
46
 
48
 
50
 
52
 
54
 
56
 
58
 
60
 
62
 
64
 
66
 
68
 
70
 
72
 
74
 
76
 
78
 
80
 
82
 
84
 
86
 
88
 
90
 
92
 
94
 
96
 
 
קטע השדרה החדש