תא/מק/4668 - התחדשות עירונית מבצע קדש - קהילת פוזנן

מיקום: שכונת נאות אפקה א', בין הרחובות מבצע קדש, קהילת פוזנן, קהילת קייב וקהילת ריגא

תכנון: כנען שנהב אדריכלים

שטח התכנית: כ-14.9 דונם

מבצע קדש פינת קהילת קייב

מיקום המתחם והסביבה