תא/מק/4355 - גולומב מסלנט שכונת שפירא

מיקום: שכונת שפירא

תכנון: אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני

מיקום הפרויקט

מפגש הרחובות לבנדה ומסלנט

דילוג לתוכן