תא/מק/4246 - הפרדס הקטן, שפירא

מיקום: דרום-מזרח שכונת שפירא, בין הרחובות קיבוץ גלויות, ישראל מסלנט, האסיף, 3577, כוכבי יצחק

שטח התכנית: כ-20 דונם

תכנון: אילה רונאל אדריכלים

קיבוץ גלויות פינת מסלנט

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן