פרויקט לולאת וולובלסקי

פרטים נוספים – אתר עיריית תל אביב
כתבות:
 
15/09/2014    כתבה
פרויקט הקמת לולאת וולובלסקי – מעבר תת קרקעי
יולי 2016
 

 

יולי 2015


 

מיקום הפרויקט