עצים נפוצים בתל אביב

אדר סורי

אורן הצנובר

אזדרכת מצויה

אילנתה בלוטית

אביציה צהובה

אלה אטלנטית

אלון ארוך עוקצים

אלון מצוי

אלון השעם

אלון התבור

אלמוגן רחב עלים

איקליפטוס המקור

אראוקריה רמה

ארז הימלאי

אשל הפרקים

בוהיניה מגוונת

בולוסתנוס נאה

בומבק צייבה (בומבק הודי)

בוקיצה (אולמוס) קטנת עלים

ברוש מצוי

ברכיכיטון אדרי

ברכיכיטון צפצפתי

גרוויליאה חסונה

דולב מזרחי

ושינגטוניה חוטית

זית אירופי

חרוב מצוי

ינבוט המסקיטו

כוריזיה בקבוקית

כליל החורש

כרבל לביד

לגרסטרמיה הודית

מייש דרומי

מילה ירוקת עד

מילה סורית

מכנף נאה

סיגלון עלה מימוזה (ג'קרנדה)

סיסם הודי

ספיון השעווה

ער אציל

ערבת בבל

פיקוס בנימינה

פיקוס השדרות

פיקוס השקמה

פיקוס התאנה

פלפלון בכות

פנסית דו-נוצתית

צאלון נאה

צפצפה מכסיפה

קזוארינה שבטבטית

קטלב מצוי

קיגלה מנוצה

קליסטמון הנצרים

רימון מצוי

שיזף מצוי

שיטה כחלחלה

שיטה סלילנית

שלטית מקומטת

תות לבן

תמר מצוי

דילוג לתוכן