קורקינטים בתל אביב

קורקינט של חברת WIND, נמל יפו | דצמבר 2020

מבחר חברות קורקינטים שיתופיים:

 

  1. bird
  2. lime
  3. wind
  4. leo

שפ"ר פינת גרוזנברג, אוגוסט 2021