קאנטרי בית צ'רנר

תא/תעא/צ/2728(1) – קאנטרי בית צ'רנר

כתובת: חסדי האומות 23 – ילדי טהרן 1

שטח התכנית: כ-9.44 דונם

אדריכל התכנית: וינשטין ועדיה אדריכלים

מתכנן פיתוח נוף: שריג וקסמן אדריכלים

מיקום הקאנטרי והסביבה

דילוג לתוכן