שכונת נווה שרת

מרץ 2016
 

תכנית אב לשכונה – HQ אדריכלים ואדר' נילי פוך