שכונת נווה שרת

מרץ 2016
 

כתבות:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שינוי יעוד מתחם חינוך ותרבות נוה שרת
תכנית אב לשכונה – HQ אדריכלים ואדר' נילי פוך
 
 
 
דילוג לתוכן