שירותים ציבוריים בתל אביב / בתי שימוש בתל אביב

תכנית רלוונטית: תא/תעא/4241(1) – תכנית עיצוב נושאית: הצבת מתקני שירותים אוטומטיים | תכנון: אדריכל חן אבגי (78 אדריכלות)

בתי שימוש בציבוריים – אתר העירייה

 

כרונולוגיה וכתבות:

 

12.3.2023    יחלו עבודות להצבת מתקן שירותים אוטומטיים בשדרות רוטשילד, סמוך לבית מספר 78

כיכר מסריק, יוני 2021

רחוב דניאל, שוק הכרמל, ינואר 2022

שירותים ציבוריים בגן הכובשים, פברואר-מרץ 2021

שדרות בן גוריון, דצמבר 2021

דילוג לתוכן