מוזיאון ארץ ישראל

מיקום: רמת אביב

אתר המוזיאון

הפלנטריום במוזיאון ארץ ישראל, נובמבר 2021

מיקום המוזיאון והסביבה