אמפי / אמפיתיאטרון בתל אביב

אמפי תירוש | תרומת המשפחה לכבודם של ז'אן וסימון תירוש | דצמבר 2021