ברזיות בתל אביב / רהט (סביל) בתל אביב יפו

רחוב יהודה הלוי פינת נחלת בנימין, דצמבר 2021

הסביל המשושה (רהט), רחוב רוסלאן, דצמבר 2021

גן הכובשים, דצמבר 2021

שוקת מים, בן דוסא 26

יולי 2021