אגמים בתל אביב

האגם בפארק דרום

מיקום האגם והסביבה

מיקום האגם והסביבה

יולי 2021

האגם בפארק דרום

אתר

מיקום האגם והסביבה

דילוג לתוכן