פרויקט יסוד המעלה 33-35

תכנון:  תאם אדריכלות (אסף אשרוב) 

יסוד המעלה 35