רחוב יהודה חסיד

1

 

15

2
 
פרויקט יהודה חסיד 4
 
6    פברואר 2022
 
רחוב יהודה חסיד

מיקום הרחוב והסביבה