רחוב שטיין

כתבות:
 

רחוב שטיין, החלק הדרומי, נובמבר 2021

1    שטיין 1+3, דצמבר 2021

 

27

 

29    פרויקט שטיין 29

2
 
 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
22
 
24
 
26
 
28
 
30
 
32
 
34
 

36 – פרויקט שטיין 36

רחוב שטיין

מיקום הרחוב והסביבה