זלמן שניאור 14 (בניין קצין העיר תל אביב)

זלמן שניאור 14

מיקום המבנה והסביבה