מוזיאון נחום גוטמן - רוקח 19-21

תכנון: רוני זייברט אדריכלים

ינואר 2022

מאי 2015
 

מיקום המוזיאון והסביבה

"בבית זה גרו ועבדו הכותבים והעורכים של העיתון "הפועל הצעיר" יוסף חיים ברנר, יוסף אהרונוביץ, דבורה בראון" בשנים 1907-1914" | פברואר 2022