מוזיאון נחום גוטמן - רוקח 19-21

תכנון: רוני זייברט אדריכלים

מאי 2023

ינואר 2022

מאי 2015
 

מיקום המוזיאון והסביבה

"בבית זה גרו ועבדו הכותבים והעורכים של העיתון "הפועל הצעיר" יוסף חיים ברנר, יוסף אהרונוביץ, דבורה בראון" בשנים 1907-1914" | פברואר 2022

מאי 2023

דילוג לתוכן