תא/מק/5067 - בנק הפועלים רוטשילד 50 / יהודה הלוי 63

מיקום: לב העיר, בין הרחובות רוטשילד, בצלאל יפה, יהודה הלוי ורמח"ל

תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים

מתכנן נוף: מאזא אדריכלים

שטח התכנית: 4907 מ"ר

ראו גם: יהודה הלוי 62

אוגוסט 2022

מיקום הפרויקט והסביבה

רוטשילד 50 / בצלאל יפה 14

יהודה הלוי 63-65 / בצלאל יפה 16 / רמח"ל 5-7

דילוג לתוכן